Roeselare Zilverberg - V.O.B.o.W. - WAR - Houtbouw -  midden Nieuwe Steentijd ( 2290-2130 v. Chr.) - Foto J. Jozef GoderisBezoek aan het archeologisch park van Malagne la Gallo-Romaine - Foto Ch. PeeneRoeselare Prins Albertstraat - Schuin metselwerk aan de trap van de voutekamer in de hoeve Sabbe's hof ( 18de - 19de eeuw ) - Foto J. GoderisRoeselare Ring Noord - Karolingische waterput - Foto Ch. Naert


 

 

 Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei, ingeplant aan de rand van de V.M.W.- waterwinning Kerkhove, biedt vanaf oktober 1996 de mogelijkheid voor een belangrijke wetenschappelijke, educatieve en toeristische uitbouw van de archeologische site Kerkhove.

Het Museum kwam tot stand via een unieke samenwerking en co-financiering tussen de gemeente Avelgem, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de vzw TROP - Toeristisch-Recreatief Ontwikkelingsplan Leie-Schelde, de Intercommunale Leiedal, Electrabel-Gaselwest en de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen.

In het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde wordt een overzicht gegeven van de bewoningsgeschiedenis van de West-Vlaamse Scheldevallei van het paleolithicum tot en met de Merovingische tijden. Dit wordt gesitueerd in een ruimer chronologisch en geografisch kader aan de hand van recent wetenschappelijke archeologisch onderzoek van diverse sites gelegen in de Scheldevallei. De methodiek van de archeologie wordt voorgesteld.

Regionaal Archeologisch Museum v/d Scheldevallei: Permanente presentatie         Regionaal Archeologisch Museum v/d Scheldevallei: Binnenaanzicht permanente presentatie

In de permanente tentoonstelling komt ook de waterwinning aan bod zowel met het onderzoek van de 2de eeuwse Romeinse waterput als de hedendaagse grondwaterwinning via het systeem van putbatterijen. Een totaal beeld wordt gegeven van het traject van opgravingsvondst tot een museumobject.

De archeologische site Kerkhove met het jarenlange onderzoek (1974-heden), de resultaten en de vraagstelling.
 

De inhoudelijke invulling en opstelling van het Museum is voorbereid door de V.O.B.o.W.:

Vanaf het paleolithicum, vanaf de vroegste aanwezigheid van de mens in de regio wordt vertrokken. Aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van de Scheldevallei.

Het mesolithicum, periode waarin de mens nog een nomadisch bestaan kende, krijgt aandacht door de vondsten van Kerkhove.

Het neolithicum, de periode dat de mens zijn nomadisch leven opgaf voor vestiging en de start van landbouw in de regio wordt geïllustreerd door Kerkhove en de resultaten van het recente onderzoek van verdedigingstructuren te Spiere.

De bronstijdvondst van een lanspunt, eertijds (ca 1920) gerecupereerd bij de aanleg van de Sluis te Kerkhove, wordt aangevuld met de vondst van een grafheuvel van de Hilversumcultuur op de flank van de Kluisberg te Ruien.

De ijzertijd wordt voorgesteld met de Keltische hoogtenederzetting van Kooigem waar naast sporen van bewoning en versterking ook een openluchtheiligdom werd onderzocht.

Voor de Romeinse periode gaat uiteraard de volle aandacht naar het administratief-logistiek centrum van Kerkhove en zijn impact op het economische leven van de regio - intense landbouwactiviteiten via de talrijke villae* (Tiegem, Heestert, ....) gericht op de mogelijke bevoorrading van de militaire kampen van de Rijnlimes.

laat-Romeinse bewoningsporen en graf wijzen op continuîteit naar de vroege middeleeuwen, waarbij te Kerkhove de Merovingische nederzettingsporen voor de eerste maal in België duidelijk herkend werden in de zeventiger jaren.
 
 
Ligging & Contact: Rijtstraat 4
8581 Avelgem-Waarmaarde
tel 
0497/68.00.32
museum@vobow.be

 
Openingstijden: het museum zit in een tijdelijke overgangsfase (zomer 2015):
het blijft wel open op afspraak (0497/68.00.32 of
museum@vobow.be

 

Archeologisch Openluchtmuseum te Kerkhove (gem. Avelgem)

Vanaf de tweede helft van de jaren 70, toen de opgravingen meer en meer het unieke karakter van de site Kerkhove hadden duidelijk gemaakt, werd door de V.O.B.o.W. in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de Nationale Maatschappij voor Waterleidingen, door regionalisatie de huidige Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.M.W.), gewerkt aan de totstandkoming van een archeologisch openluchtmuseum met visualisatie van de grondplannen.

KERKHOVE (gem. Avelgem) - 3de eeuwse steenbouw (oktober 1981).

Een eerste gerealiseerd project, het grondplan van een 3de eeuwse steenbouw, werd in oktober 1981 voorgesteld aan de heer Gouverneur en het publiek. Een houtbouw uit de 1ste eeuw volgde in 1986.

Het Archeologisch Openluchtmuseum kan onder begeleiding bezocht worden vanuit het Regionaal Openluchtmuseum v/d Scheldevallei.
 

 
 
 
  Copyright © Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, vzw.
Reacties op de inhoud: Jozef Goderis
Realisatie: Hendrik Hameeuw | Laatste wijziging: 12 juni 2015
URL: http://www.vobow.be