Roeselare Zilverberg - V.O.B.o.W. - WAR - Houtbouw - midden Nieuwe Steentijd ( 2290-2130 v. Chr.) - Foto J. Jozef GoderisBezoek aan het archeologisch park van Malagne la Gallo-Romaine - Foto Ch. PeeneRoeselare Prins Albertstraat - Schuin metselwerk aan de trap van de voutekamer in de hoeve Sabbe's hof ( 18de - 19de eeuw ) - Foto J. GoderisRoeselare Ring Noord - Karolingische waterput - Foto Ch. Naert


 

 

 Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei (RAMS) herbegt de grootste collectie archeologische vondsten uit het West-Vlaamse deel van de Scheldevallei. Het focust op objecten die dateren van het Paleolithicum tot de tijd van de Merovingers. 

Tegula (romeinse daktichel) met twee inprinten van een poot van een hond  - collectie RAMS

Historie

Het RAMS werd ingeplant aan de rand van het waterwinningsgebeid te Kerkhove. Sinds oktober 1996 omkaderdt het zo de archeologische site van Kerkhove-Waarmaarde: zowel wetenschappelijk, educatief als toeristisch. Het Museum kwam tot stand via een unieke samenwerking en co-financiering tussen de gemeente Avelgem, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de vzw TROP - Toeristisch-Recreatief Ontwikkelingsplan Leie-Schelde, de Intercommunale Leiedal, Electrabel-Gaselwest en de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.). 

Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei: Toonkast van de permanente presentatie (opstelling 2015)      Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei: Toonkast van de permanente presentatie (opstelling 2015)

Collectie

In het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde wordt een overzicht gegeven van de bewoningsgeschiedenis van de West-Vlaamse Scheldevallei van het paleolithicum tot en met de Merovingische tijden. Dit wordt gesitueerd in een ruimer chronologisch en geografisch kader aan de hand van recent wetenschappelijke archeologisch onderzoek van diverse sites gelegen in de Scheldevallei. De methodiek van de archeologie wordt voorgesteld.

Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei: Romeinse Terra Sigilatta scherven (opstelling 2015)         Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei: gedeeltelijk gerestaureerde aardewerken pot uit de IJzertijd (opstelling 2015)

In de permanente tentoonstelling komt ook de waterwinning aan bod, zowel met het onderzoek van de 2de eeuwse Romeinse waterput als de hedendaagse grondwaterwinning via het systeem van putbatterijen. Een totaalbeeld wordt gegeven van het traject van opgravingsvondst tot een museumobject.

De inhoudelijke invulling en opstelling van het Museum is voorbereid door de V.O.B.o.W.:

- Er wordt vertrokken in het paleolithicum, de vroegste aanwezigheid van de mens in de regio, daarbij gaat er ook aandacht naar Aandacht het ontstaan van de Scheldevallei.

- Ook het mesolithicum, periode waarin de mens nog een nomadisch bestaan kende, krijgt aandacht dankzij de vondsten van Kerkhove.

Het neolithicum, de periode waarin de mens zijn nomadisch leven opgaf om zich te vestigen. Dit gaat ook gepaard met de start van landbouwactiviteiten in de regio. Dit wordt geïllustreerd door vondsten te Kerkhove en dankzij resultaten van het onderzoek op verdedigingstructuren te Spiere.

De bronstijdvondst van een lanspunt, eertijds (ca 1920) gerecupereerd bij de aanleg van de Sluis te Kerkhove, wordt aangevuld met de vondst van een grafheuvel van de Hilversumcultuur op de flank van de Kluisberg te Ruien.

De ijzertijd wordt voorgesteld met de Keltische hoogtenederzetting van Kooigem waar naast sporen van bewoning en versterking ook een openluchtheiligdom werd onderzocht.

Voor de Romeinse periode gaat uiteraard de volle aandacht naar het administratief-logistiek centrum van Kerkhove en zijn impact op het economische leven van de regio - intense landbouwactiviteiten via de talrijke villae in de regio (Tiegem, Heestert, ....) gericht op de mogelijke bevoorrading van de militaire kampen van de Rijn.

Te Kerkhove wijzen laat-Romeinse bewoningsporen en een graf uiteindelijk op continuïteit naar de vroege middeleeuwen. Het was op de site Kerkhove-Waarmaarde dat dergelijke Merovingische nederzettingsporen
in de jaren 1970 voor de eerste maal in Vlaanderen zo duidelijk herkend en bestudeerd werden.

In 2015-2016 loopt te Kerkhove een nieuw opgravingsproject naar aanleiding van de aanleg van een nieuw stuw op de nabijgelegen Schelde. Tussen de oude opgravingen en de Schelde in, is er daarom nu een groots opgezet project ontplooid. De resultaten hiervan kan je op de voet volgen via de website http://archeologie-kerkhove.be/.
 

Ligging & Contact
:

Rijtstraat 4
8581 Avelgem-Waarmaarde
tel 
0497/68.00.32
museum@vobow.be

 
Openingstijden: - Het museum is open voor vrij bezoek elke tweede zondag van de maand
  13u - 17u30
- Op afspraak (0497/68.00.32 of
museum@vobow.be)

 

Archeologisch Openluchtmuseum te Kerkhove (gem. Avelgem)

Vanaf de tweede helft van de jaren 70, toen de opgravingen meer en meer het unieke karakter van de site Kerkhove hadden duidelijk gemaakt, werd door de V.O.B.o.W. in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de Nationale Maatschappij voor Waterleidingen, door regionalisatie de huidige Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.M.W.), gewerkt aan de totstandkoming van een archeologisch openluchtmuseum met visualisatie van de grondplannen.

Kerkhove-Waarmaarde (gem. Avelgem): Openlicht visualisatie van het grondplan van een steenbouw uit 3de eeuw n.Chr. (oktober 1981)

Een eerste gerealiseerd project, het grondplan van een 3de eeuwse steenbouw, werd in oktober 1981 gerealiseerd. Een houtbouw uit de 1ste eeuw volgde in 1986.

Het Archeologisch Openluchtmuseum kan onder begeleiding bezocht worden vanuit het Regionaal Openluchtmuseum v/d Scheldevallei.
 

 
 
 
  Copyright © Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, vzw.
Reacties op de inhoud: Jozef Goderis
Realisatie: Hendrik Hameeuw | Laatste wijziging: 08 november 2015
URL: http://www.vobow.be