About

Wie zijn wij?


Onze vereniging

De V.O.B.o.W (Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen) is een provinciale vereniging die door waakzaamheid, noodopgravingen en systematisch bodemonderzoek de oudheidkundige waarden in West-Vlaanderen wil redden.


V.O.B.o.W  publiceert consequent de onderzoeksresultaten van de vereniging en geeft onderzoeksprojecten in en/of over West-Vlaanderen de kans resultaten te publiceren. Dit zowel via de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), de West-Vlaamse Archaeologica (WA), als via thema gebonden publicaties.


V.O.B.o.W beheert wetenschappelijk gedocumenteerde archeologische collecties van talloze opgravingsprojecten uit het verleden. Het onderhoudt contacten met groeperingen, instellingen en openbare diensten binnen het betreffende veld, met het oog op een gecoördineerde wetenschappelijke samenwerking; en het beheert een archeologisch museum en depot (RAMS) te Waarmaarde (Gemeente Avelgem).


Jaarlijk organiseert het een prgramma met excursies, lezingen en tentoonstellingen.


Bij al deze activiteiten werkt de V.O.B.O.W. in het bijzonder samen met verschillende primaire partners:

RAMS

De V.O.B.o.W. baat te Waarmaarde (Gemeente Avelgem) in Zuid West-Vlaanderen het RAMS uit: het regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde. De focus in het museum is vooreerst gericht op de samengebrachte artefacten afkomstig vanop de archeologische site Waarmaarde-Kerkhove, opgegraven in de jaren 1970’-1990’, aangevuld met archeologische vondsten afkomstig uit gans West-Vlaanderen en de Scheldevallei in het bijzonder. Hoewel alle periodes aan bod komen, is het voornamelijk de tijd van de Romeinen en de Merovingers die prominent in de aandacht staat.


Naast het museum zelf, behoort er ook een openluchtsite bij het RAMS: een heuse fysieke visualiseringen van enkele plattegronden van gebouwen-complexen uit de Gallo-Romeinse periode; opgegraven te Waarmaarde/Kerkhove. Het geeft de bezoeker ruimtelijk inzicht over de dimensies van Romeinse architectuur in onze streken en het is een uitzonderlijk voorbeeld hoe archeologische resultaten, post-opgraving, alsnog ontsloten kunnen worden.


De rijke archeologische collecties in het depot van het RAMS worden sytematisch gedigitaliseerd om ze doorzoekbaar te maken. Mits de nodige afspraken kunnen onderzoekers en studenten toegang krijgen tot deze collecties.